ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Συζήτηση για την εκρίζωση ελαιοδένδρων κληροδοτήματος Σακελλαρίου…

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν αύριο τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων: