ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων
 3. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021
 4. Καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 5. Καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 6. Περί  άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αθικίων του Δήμου Κορινθίων, για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 011801 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 13 και Κ.Χ 17, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 54/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και με την υπ΄ αριθμ. 2996/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή επανεπιβολή της.
 7. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Αμαρυλλίδος στο  ΟΤ 96  του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Αμόνι» του Δήμου Κορινθίων.
 8. Καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κυνηγάρη Αθανασίου του Παύλου και της Σοφού Σοφίας του Δημητρίου συζ. Κυνηγάρη Αθανασίου, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησία 01 στο ΟΤ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος
 9. Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «TERRA MEDITERRANEΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση ¨Σκουτέλα¨ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου. 
 10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε κέντρο αποθήκευσης διανομής ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε. στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ» της Κοινότητας Κορίνθου
 11. Έγκριση εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Διογένους στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κόρινθο
 12. Παραχώρηση δύο αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες του Τελωνείου Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου, οδός Απ. Παύλου 27
 13. Εισήγηση περί κοπής δύο δένδρων (Αειλανθών) στη Κοινότητα Κορίνθου…”