ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Τουλάχιστον 20 άτομα μπορούν να απασχοληθούν με διπλό όφελος…”

Δείτε την ανακοίνωση από τον Ν. Σταυρέλη: