ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Το σχολείο που θα στεγάσει σε σύγχρονους χώρους 240 μαθητές…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Πήρε χρηματοδότηση και ξεκινά το νέο Μουσικό Σχολείο στην Κόρινθο.

Η Κόρινθος αποκτά Μουσικό Σχολείο που θα στεγάσει σε κατάλληλους και σύγχρονους χώρους 240 μαθητές αλλά και εκδηλώσεις υψηλού πολιτιστικού επιπέδου…»