ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Υπογράφηκε η επαναμίσθωση του κτηρίου ιδιοκτησίας της μητρόπολης Κορίνθου που στεγάζει τα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρεται: “Η επαναμίσθωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου του κτηρίου ιδιοκτησίας της Μητρόπολης Κορίνθου που στεγάζει τα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας υπογράφηκε τη Μεγάλη Τρίτη στην Κόρινθο.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στα γραφεία της Μητρόπολης Κορίνθου, από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον μητροπολίτη Διονύσιο, ο οποίος εξήρε την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Μητρόπολης και της Περιφέρειας σε σειρά σημαντικών ζητημάτων”.