ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Φωτογραφίες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη διώρυγα

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη διώρυγα της Κορίνθου: