ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Αναρτήθηκαν στο ισόγειο του δημαρχείου οριζοντιογραφίες των ρεμάτων…

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ ανακοινώνεται: «Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του με Αριθμό Πρωτοκόλλου οικ. 176442/01-10-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 130 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), αναρτήθηκαν στο ισόγειο του Δημαρχείου οριζοντιογραφίες των οκτώ ρεμάτων του Λουτρακίου.

Συγκεκριμένα,

  • το ρέμα Αγίου Γεωργίου,
  • το ρέμα Αγίου Φανουρίου,
  • το ρέμα Οσίου Παταπίου,
  • το ρέμα Νταμαρίου,
  • το ρέμα Νεκροταφείου 1,
  • το ρέμα Νεκροταφείου 2,
  • το ρέμα Χαρβατίου και Αγίας Κυριακής.

Παρακαλούμε όπως όποιος επιθυμεί μπορεί να προσέλθει έως την 19-11-2021 προκειμένου να λάβει γνώση και να εκφράσει γραπτώς τις παρατηρήσεις του».