ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Εισήγηση για χορήγηση στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών…

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής στο δήμο Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ: