ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του μιλώντας για ωριμότητα και εμπειρία!

Η ανακοίνωση από τον Ι. Καραπανάγο στο δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ ο οποίος εκτός των άλλων μίλησε για ωριμότητα και εμπειρία: