ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Γ. Γκιώνης: “Το έργο θα επεκταθεί σε συνοικίες που σήμερα στερούνται παντελώς αποχετευτικού δικτύου…”

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση και Εκσυγχρονισμός των Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Λουτρακίου” προϋπολογισμού 6,2 εκατ. Ευρώ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Οι περιοχές επέκτασης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων αφορούν στην περιοχή Σκάρπα (στο γειτονικό με το σχέδιο πόλης τμήμα της), στην παραλιακή συνοικία Νεράιδα και σε διάφορες οδούς στην επέκταση του σχεδίου πόλης που έχουν διανοιχθεί πρόσφατα.

Πρόκειται για περιοχές που έως σήμερα, στερούνται δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.  Παράλληλα, περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων άντλησης και μεταφοράς των αστικών λυμάτων του Λουτρακίου προς την κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρακίου – Κορίνθου.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα έργο που πραγματικά έχει ανάγκη το Λουτράκι. Μόλις υλοποιηθεί το έργο αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα του Λουτρακίου, καθώς όχι μόνο θα επεκταθεί σε συνοικίες που σήμερα στερούνται παντελώς αποχετευτικού δικτύου, αλλά και θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα αστοχίας και παλαιότητας του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού μας».…»