ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Διαβάζοντας την ανακοίνωση της περιφέρειας λείπουν 100. 000 ευρώ! -…Που θα πάνε αυτά τα χρήματα;

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

“Εξειδικεύτηκε η κατανομή της πίστωσης του 1,1 εκ ευρώ που διατέθηκε από την πολιτεία για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν περιοχές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων από την πυρκαγιά του περασμένου Μαΐου.

Συγκεκριμένα, 120.000 ευρώ προορίζονται για επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας υδατορέματος Σουρέα στην πυρόπληκτη περιοχή των Βαμβακιών Σχίνου, 180.000 ευρώ για αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμό της κοίτης και των πρανών υδατορεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία στην πυρόπληκτη περιοχή του Σχίνου και τέλος 700.000 ευρώ διατίθενται για την αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου στην πιο πάνω πυρόπληκτη περιοχή”.

ΣΣ. Διαβάζοντας την παραπάνω επίσημη ανακοίνωση από την περιφέρεια λείπουν 100. 000 ευρώ! …Που θα πάνε αυτά τα χρήματα;

(ΤΑΡΖΑΝ)