ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Να αποφύγουν την επίσκεψη στην λαϊκή αγορά και να παραμείνουν στο σπίτι τους τα άτομα που…

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ αναφέρεται: «Ο Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, ξεκίνησε η λειτουργία των λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.20006, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 943/20.03.2020.

Με τη δημοσίευση της παρούσας, στις λαϊκές αγορές του Ν. 4497/2017 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στις λαϊκές αγορές είναι τα πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό – ελεύθερο από αντικείμενα, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση πολλών πολιτών   γύρω από έναν πάγκο.

2. Όλοι οι πωλητές υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ΄ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

3. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένοαντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα,

4. Οι πολίτες που προσέρχονται στην Λαϊκή αγορά να αποφεύγουν να έρχονται σε κοντινή επαφή ο ένας με τον άλλο, και να αποφεύγουν τον συνωστισμό στους πάγκους.

5. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας, καθώς επίσης, τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες συνίσταται να αποφύγουν την επίσκεψη στην λαϊκή αγορά και να παραμείνουν στο σπίτι τους.

Οι προσερχόμενοι προς δραστηριοποίηση πωλητές λαϊκών αγορών θα καταγράφονται και θα ελέγχονται για την τήρηση των μέτρων,από τον υπεύθυνο του Τμήματος Τοπικής Υποστήριξης του Δήμου.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων με το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και για τη διαρκή πληροφόρηση των καταναλωτών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει επίδειξη σύνεσης και τήρηση των κανόνωναπό όλους, με στόχο την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας».