ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών)

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: