ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Τι πρέπει να κάνουμε μετά το τέλος χρήσης γαντιών, μαντηλιών απολύμανσης, μασκών…

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ αναφέρεται: