ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Με ευθύνη των εκάστοτε διοικήσεων της διώρυγας και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν οδηγηθήκαμε στο θάνατο ενός παιδιού”

Δείτε την ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: