Μικρές μειώσεις στα διόδια και όχι για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων! -Τι θα συμβεί στα διόδια στα όρια της Κορινθίας…

Σε ανακοίνωση από την “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ” αναφέρεται μεταξύ άλλων:

ΣΣ. Αυτό που παρατηρείται παραπάνω είναι μικρές μειώσεις στα διόδια και όχι για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων