Νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Κορινθίων

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «108 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορινθίων

O Δήμος Κορινθίων σε συνέχεια υλοποίησης του Προγράμματος «Επιχορήγηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» για 1η φορά, κατέθεσε όπως και την περασμένη χρονιά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την πρότασή του και στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει 108 θέσεις εργασίας (τόσες αναλογούν στον Δήμο Κορινθίων), 8μηνης διάρκειας (7 μήνες εργασίας και 1 μήνας επιμόρφωσης), με σκοπό την ενίσχυση των Τμημάτων, Διευθύνσεων & Νομικών Προσώπων του με προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων:

-Εργατοτεχνικό

-Διοικητικό

-Επιστημονικό

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αλλά και η τελική επιλογή τους θα γίνει αποκλειστικά από τις αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου του 2021 το εν λόγω προσωπικό να απασχοληθεί στον Δήμο Κορινθίων…»