ΝΕΜΕΑ: Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς στη θέση Προφήτης Ηλίας, μετεωρολογικοί σταθμοί και ένα όχημα 4Χ4…

Από τον δήμαρχο Νεμέας Κ. Φρούσιο  αναφέρεται:

« Ένταξη έργου του Δ. Νεμέας στον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών υπέγραψε την ένταξη του 1ου υποέργου  του Δ. Νεμέας «NemeaGov.Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων και Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη εφαρμογών για την προστασία του Δ. Νεμέας από φυσικές καταστροφές» με ΑΔΑ: ΡΟΧΔ46ΜΤΛ6-ΘΗΙ προϋπολογισμού 500.960 ευρώ .

Στο έργο περιλαμβάνονται:

  1. Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς στη θέση Προφήτης Ηλίας ,μετεωρολογικοί  σταθμοί,ένα όχημα 4Χ4 καθώς και δράσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
  2. Φορητοί υπολογιστές, προτζέκτορες και διαδραστικοί  πίνακες για τον εξοπλισμό και την ενίσχυση των σχολικών μας μονάδων.
  3. Υπηρεσίες για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακή έκδοση Πιστοποιητικών και Διοικητικών πράξεων.
  4. Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων Τεχνικών ,Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα είμαστε υποχρεωμένοι να αντλούμε πόρους για δράσεις εκσυγχρονισμού στην εκπαίδευση ,στην προστασία του περιβάλλοντος, στις υπηρεσίες αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών».