Ξεσηκώνονται οι πρόεδροι Λεχαίου, Περιγιαλίου, Άσσου και Κ. Άσσου -…Τα είπαν και στους βουλευτές μας;

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Συνηθίζουν …να κάνουν πως δεν βλέπουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης ακόμα και αν οι αποφάσεις είναι κατά του τόπου τους

ΣΣ. Οι παραπάνω τοπικοί πρόεδροι έχουν θέσει το σοβαρό αυτό θέμα στους Κορίνθιους βουλευτές της κυβέρνησης; Και αν ναι ποιο είναι το αποτέλεσμα; … Μήπως το γνωστό; Δηλαδή γνωρίζουν το θέμα αλλά δεν μπορούν και εδώ να κάνουν κάτι; …Λέμε μήπως;

Κ.Ν