ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς…

Η ανακοίνωση από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης: