ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: …Μιλούν και για τουρισμό!

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Ζωντανεύει” το διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο στα Λαγκαδαίικα

Τη χρηματοδότηση ενός εμβληματικού και διατηρητέου σχολείου στην Κοινότητα Λαγκαδαίικων του Δήμου μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση ύψους 595.000 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την αναστήλωση και αποκατάσταση του σχολείου τύπου “Καλλία ή Συγγρού” για ένα κτίσμα που κατασκευάστηκε προ του 1900 και έχει κηρυχθεί διατηρητέο το 1998.

Οι εργασίες θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση του μνημείου ως ιστορικό τεκμήριο ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και σύνδεσης τουριστικά με την ευρύτερη περιοχή. Με το πέρας της αποκατάστασης θα παραδοθεί ένα ισόγειο κτίριο ανάπτυξης δραστηριοτήτων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ…”

ΣΣ. Θεωρούν ότι η αξιοποίηση του μνημείου θα αποτελέσει πόλο έλξης. Μιλούν και για τουρισμό στο δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται σχεδόν τίποτα σε αυτόν τον τομέα! …Εδώ δεν μπορούν να λύσουν τα θέματα καθημερινότητας του πολίτη …και μιλούν για τουρισμό!

Κ.Ν