Οι Κορίνθιοι αγρότες μπορούν να εγγράφονται πλέον ως μέλη του επιμελητηρίου Κορινθίας… – “Μία νέα εποχή ξεκινά”, αναφέρει ο Α. Γεώργαρης…

Η ανάρτηση του Απ. Γεώργαρη:

ΣΣ. Ασχολήθηκε αρκετά και ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ. Κορίνθου Α. Γεώργαρης και τελικά ο σκοπός επιτεύχθηκε. Γενικά ο αγώνας του Α. Γεώργαρη για θέματα των αγροτών είναι γνωστός…

Κ.Ν