Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις στη Σωληνουργεία Κορίνθου και οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν εντός του…

“Σωληνουργεία Κορίνθου: Αναλαμβάνει υποθαλάσσιο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, στην Oλλανδία

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο σωλήνων χάλυβά της, σύμβαση αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για το έργο Porthos, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αποτελεί μέθοδο χαμηλού κόστους για την αποτροπή μεγάλων όγκων CO2 να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα, μέσω της μόνιμης αποθήκευσής τους σε υπόγειες γεωλογικές δομές. Η μέθοδος CCS αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογία που επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, ειδικά για την βραχυπρόθεσμη μείωση εκπομπών CO2 από την βιομηχανία.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο Porthos σκοπεύει να αποθηκεύσει CO2 από τη βιομηχανία στο λιμάνι του Ρότερνταμ σε άδεια, υποθαλάσσια εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός, διαμέτρου 16 ιντσών και μήκους 22 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική, θερμομονωτική επένδυση, καθώς και εξωτερική επένδυση σκυροδέματος (CWC). Παράλληλα έχει στόχο να μεταφέρει CO2 από έναν σταθμό συμπίεσης στην πλατφόρμα P18-A της Βόρειας Θάλασσας. Η υπάρχουσα πλατφόρμα φυσικού αερίου P18-A θα επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση CO2. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του συλλεγόμενου CO2 στα φρεάτια έγχυσης.

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα και οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026…”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο capital.gr