ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ο αριθμός των ανεμογεννητριών που θα τοποθετηθούν στη Ζήρεια!

0

-Τοποθέτηση 21 ανεμογεννητριών στη Ζήρεια

Ανακοίνωση του Δικτύου Προστασίας Ζήρειας για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ζήρεια: