Ο δήμος Λουτρακίου – Π – ΑΓ. Θ θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 200.000 ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων…

“Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», για παρεμβάσεις πυροπροστασίας.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 200.000 ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η πρόταση εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, που αφορά στην «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», αναφέρεται από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ