“Ο Κόσμος Δεν Ακούει Τις Δυο Μας Καρδιές – Ακούστε Τον Πατέρα”

-Απόσπασμα από τα μηνύματα της Αληθινής Εν Θεώ Ζωής…

«Ο Κόσμος Δεν Ακούει Τις Δυο Μας Καρδιές – Ακούστε Τον Πατέρα

29 Νοεμβρίου 1992

Είμαι ο καλός Ποιμένας σας. Σας άκουσα να Mε καλείτε από ψηλά, πώς λοιπόν να αντισταθώ στην κραυγή σας, όταν ακούω τους θρήνους και την αγωνία σας; Ήρθα με τον τρόπο αυτό να σας μιλήσω και να υπενθυμίσω στις καρδιές σας την παράκλησή Μου: Έχετε όλοι συμφιλιωθεί με τους αδερφούς σας, με τις αδερφές σας, με όλους; Ελάχιστοι μόνο το έκαναν…

Είμαι εδώ και σας απευθύνω πάλι το λόγο. Δεν έρχομαι σαν Κριτής, όχι ακόμη, κι αν σας επιτιμώ, το κάνω από τη μεγάλη Μου αγάπη για σας… Είμαι Ζηλότυπος Θεός και θέλω προσευχές, αδιάλειπτες προσευχές.

Αχ, αγαπημένα Μου παιδιά, αν ξέρατε πώς ραγίζει η Καρδιά Μου κάθε φορά που ένας από σας αναβάλλει γι’ αργότερα τις επιθυμίες Μου … Σας βεβαιώνω πως θα κατέβω σε λίγο με δύναμη με το Άγιο Πνεύμα Μου για να ανοίξω τα μάτια των τυφλών και να τυφλώσω όσους λένε πως βλέπουν …

Το πνεύμα που πλανιέται πάνω στον κόσμο αυτό είναι ένα πνεύμα ανυπακοής που κατευθύνει τον κόσμο στο να ζει άθεη ζωή, και βεβηλώνει το Ναό Μου. Όλοι εσείς δεν είστε ο Ναός Μου; Ευχαριστήστε τον Πατέρα σας στον Ουρανό και προσευχηθείτε για τη Συμφιλίωση αυτού εδώ του κόσμου. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί όταν εργάζονται για την Ειρήνη! Θα ονομαστούν παιδιά του Υψίστου.

Προσευχηθείτε η Εκκλησία Μου να γίνει μια. Σήμερα υπάρχει διαίρεση μέσα στην Εκκλησία Μου όσο ποτέ πριν. Όπως ο Κάιν και ο Άβελ, αδέρφια, κι όμως δεν έμοιαζαν ο ένας με τον άλλο: ίδιο αίμα, κι όμως διαφορετικοί. Ο ένας ήταν ειλικρινής, ο άλλος δεν ήταν. Ο ένας ήταν καλοπροαίρετος, ο άλλος ήταν κακοπροαίρετος και Με δυσαρεστούσε. Ο ένας ήταν πιστός και αφοσιωμένος, ο άλλος δόλιος και αποστάτης. Αυτά είναι σήμερα τα μέλη μέσα στην Εκκλησία Μου. Έχω δύο είδη: τους μεν, αφοσιωμένους, τους δε αποστάτες. Η Εκκλησία Μου είναι διηρημένη.

Σας βεβαιώνω πως η Βασιλεία Μου βρίσκεται ανάμεσά σας. Το Άγιο Πνεύμα Μου φυσάει σήμερα πάνω σε όλους σας για να ζωντανέψει ό, τι έχει μείνει μέσα σας, και να συνετίσει τους αποστάτες. Το Άγιο Πνεύμα Μου της Χάριτος φυσάει πάνω σας την παθιασμένη Αγάπη Μου. Τα πρόβατα που Μου ανήκουν θα αναγνωρίσουν από μακριά τη Φωνή Μου. Σε λίγο θα κάνω να λάμψουν μαθητές.

Εγώ, ο Βασιλιάς σας, ευλογώ τον καθένα σας από τα μύχια της Καρδιάς Μου. Να είστε ένα!».

ΣΣ. Δείτε στην korinthiannews.gr το μήνυμα της εβδομάδας από το βιβλίο της “Αληθινής Εν Θεώ Ζωής”, το οποίο θα μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο banner δεξιά στη σελίδα μας…