ΠΙΣΙΑ -ΣΧΙΝΟΣ: Θέλουν να διώξουν τα πεύκα για να μην πιάσει φωτιά!

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: