Συζήτησαν για το δρόμο Νεμέα – Κιάτο

Από τον συνδυασμό του δημάρχου Σικυωνίων αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Στην Τρίπολη βρέθηκε την 17 Ιουνίου ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη
Νίκα και τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο. Οι τρεις άνδρες συζήτησαν σε
κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας για το δρόμο Νεμέα – Κιάτο και
διαπίστωσαν το κοινό ενδιαφέρον για έναν οδικό άξονα μεγάλης οικονομικής,
τουριστικής και αναπτυξιακής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ των δύο δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό το
έργο να προχωρήσει στο πρώτο στάδιο υλοποίησής του, δηλαδή αυτό της
Προμελέτης.

Με την ολοκλήρωση της προμελέτης θα οριστικοποιηθεί η νέα χάραξη και θα
γίνει δυνατή η δημοπράτηση οριστικής μελέτης, έτσι ώστε το έργο να ενταχθεί
και να χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ…”