Συνεδριάζει σήμερα η κοινότητα των Αγ. Θεοδώρων- Δείτε τα θέματα…

(00:15)

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: