ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Συζήτηση για την τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων σε σχολεία…

Από τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης αναφέρεται: «Σας καλούμε στις 3  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα:

ΘΕΜΑ 1ον: «Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου».

ΘΕΜΑ 2ον: «Λήψη απόφασης για την παραμονή των καθαριστριών με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε), στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020».

ΘΕΜΑ 3ον: « Λήψη απόφασης για έγκριση Ανάθεσης Καθηκόντων Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου, για την σχολική περίοδο 2019- 2020».

ΘΕΜΑ 4ον: «Λήψη απόφασης για παράταση Θητείας Οικονομικού Διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ,  Α΄/Θμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά σε Τραπεζικές Συναλλαγές».

ΘΕΜΑ 5ον: «Λήψη απόφασης για Παραχώρηση χρήσης Προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, για την Διεξαγωγή Συναυλίας, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Loutraki Festival 2019».

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας».