Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας από την θάλασσα στα παράλια της Κορινθίας…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρεται:

“Ξεκίνησαν τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας από την θάλασσα στα παράλια της Κορινθίας.

Το εν λόγω σημαντικό έργο έχει προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ”.

ΣΣ. Αν και με καθυστέρηση κάτι είναι και αυτό! …Το θέμα φυσικά είναι πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα!

Ειδικά στη Δυτική Κορινθία το πρόβλημα είναι σοβαρό και κινδυνεύουν περιουσίες!

Κ.Ν