Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση: