Τεχνικό πρόβλημα στη ΔΟΥ Κορίνθου…

Η ανακοίνωση από τη ΔΟΥ Κορίνθου: