Τι ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Σικυωνίων…

Από τη “Συμμαχία Νέων Σικυωνίων” (της δημοτικής αρχής) αναφέρεται σε δελτίο τύπου:

“Αύξηση 400% και 1100% των έργων για το Δήμο Σικυωνίων και τη ΔΕΥΑΣ
αντίστοιχα την τελευταία δεκαετία!

Ο Σπύρος Σταματόπουλος στη συνέντευξή του παρουσίασε συνοπτικά στοιχεία για
την οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται ο δήμος Σικυωνίων αλλά και τα έργα
τα οποία εκτελούνται ή προγραμματίζονται.

Σημείωσε ότι σε σχέση με τις αρχές του 2011 όταν παρέλαβε το δήμο έχουν
επιτευχθεί: Αύξηση πάνω από 400% στο Τεχνικό πρόγραμμα (από €3.047.125 σε
€16.207.693) και πάνω από 50% αύξηση στον προϋπολογισμό του δήμου (από
€20.855.700 σε €31.283.297).

Αντίστοιχα για τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων έχει καταγραφεί ιλιγγιώδης αύξηση του
Τεχνικού προγράμματος κατά 1100% (από το €901.813 σε €10.959.375) και πάνω
από 430% αύξηση του Προϋπολογισμού της (από €2.579.913 σε €13.738.225).

Σήμερα ο δήμος Σικυωνίων έχει Τεχνικό Πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 16 εκατ.
ευρώ και αναμένεται με τις νέες εντάξεις έργων και τις τροποποιήσεις που θα
γίνουν μέσα στο έτος να εκτιναχθεί στα 24 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΥΑΣ έχει
προγραμματίσει για το 2020 έργα ύψους 11 εκατ. ευρώ, τα οποία θα φτάσουν τα
17 εκατ. ευρώ με την ένταξη νέων έργων μέσα στο έτος.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το δήμο υπερβαίνει τα 31 εκατ. ευρώ με
προοπτική να αγγίξει τα 40 εκατ. ευρώ μέσα στη χρονιά και στην ΔΕΥΑΣ
αντίστοιχα ο προϋπολογισμός που σήμερα προσεγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ θα
περάσει τα 20 εκατ ευρώ λόγω εντάξεως νέων έργων σε χρηματοδοτικά
προγράμματα.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις βασίζονται σε
χρηματοδοτήσεις που προέκυψαν από ευρωπαϊκά προγράμματα και βέβαια έγιναν
σε ένα δημοσιονομικά δυσμενές περιβάλλον, το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια
περιελάμβανε μειώσεις της τάξεως του 66% στη ΣΑΤΑ, 46% στους ΚΑΠ και 95%
στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη συγκράτηση των δαπανών και τη
μείωση των λειτουργικών εσόδων σε καμία περίπτωση δεν απεμπολήθηκε από το
δήμο Σικυωνίων και  κυρίως τη ΔΕΥΑΣ η ευημερία των πολιτών για την ευημερία
των αριθμών.

Έτσι όπως τόνισε ο Σπύρος Σταματόπουλος οι αυξήσεις σε Τεχνικό Πρόγραμμα
και Προϋπολογισμό έγιναν με παράλληλες μειώσεις για τη ΔΕΥΑ των τελών
ύδρευσης μέχρι και 40%, απαλλαγή τελών ύδρευσης στη Δ.Ε. Στυμφαλίας και
χρέωση μόνο παγίου στην Δ.Ε. Φενεού. Επίσης μειώσεις έγιναν στα δημοτικά
τέλη, κατά περίπτωση μέχρι και 20%.

Σε ερώτημα που τέθηκε για το κατά πόσον ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός
ή πλασματικός, δηλαδή αν περιλαμβάνονται τα ανείσπρακτα βεβαιωθέντα έσοδα
του δήμου στα νούμερα που παρατίθενται, ο δήμαρχος Σικυωνίων εξήγησε ότι
μέχρι το 2010 οι προϋπολογισμοί που καταρτίζονταν ήταν πλασματικοί σε
μεγάλο βαθμό γιατί περιλάμβαναν τα βεβαιωθέντα ποσά προς είσπραξη και όχι
τα εισπραχθέντα. Από το 2011 που ανέλαβε το τιμόνι του δήμου και εφεξής οι
προϋπολογισμοί καταρτίζονται με την παραδοχή και χρήση του ποσού των
εισπραχθέντων γεγονός που τους καθιστά απολύτως ρεαλιστικούς και 100%
πραγματικούς”