Το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ

Το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ: