Το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση στη ΔΚ Ισθμίας

Η πρόσκληση στους τοπικούς συμβούλους: