Το πρώτο workshop της πιλοτικής εφαρμογής του έργου e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας…

Δείτε την πρόσκληση:

Δείτε την ανακοίνωση: