ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε και την ανάρτηση: ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Άλλο και αυτό! -…Ως τι συστήνονται οι άμισθοι σύμβουλοι του Σταυρέλη στις κοπές της πίτας που κάνουν οι σύλλογοι;

(ΤΑΡΖΑΝ)