Φόλες σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται:

“Φόλες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Η βαρβαρότητα και κάθε ενέργεια κακοποίησης και θανάτωσης ζώων είναι πράξεις αποτρόπαιες και καταδικαστέες και δεν ταιριάζουν ούτε με τη συλλογική προσπάθεια, ούτε με την ευαισθησία των πολιτών του Δήμου μας.

Το πρόβλημα της αύξησης του αριθμού αδέσποτων δεν λύνεται με δηλητηριάσεις, αλλά με την συνεργασία όλων μας. Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιαδήποτε προσπάθεια εξόντωσης ανυπεράσπιστων ζώων με οποιαδήποτε μέθοδο”.

ΣΣ. Για να μας πούνε από το δήμο σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την προφύλαξη των πολιτών από τα αδέσποτα αλλά και την προφύλαξη των αδέσποτων από τις φόλες! …Ποια μέτρα έχουν λάβει ως τώρα;

Κ.Ν