…Έτσι φωτίστηκε το δημαρχείο στην Κόρινθο!

Η ανακοίνωση: