Αλλαγή στην ημέρα για την λαϊκή αγορά Κορίνθου…

Η ανακοίνωση: