Ανακοίνωση από τη διεύθυνση δασών Κορινθίας -Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη…

Η ανακοίνωση: