Ανακοίνωση από το νοσοκομείο Κορίνθου…

Από το νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνεται: