Ανησυχία από τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας για τη δομή μεταναστών στην Κόρινθο -Οι Κορίνθιοι βουλευτές…ακούνε;

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας αναφέρεται: “Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας με συνεχείς οχλήσεις του επισημαίνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανθρώπους εντός των δομών φιλοξενίας μεταναστών της Κορινθίας, αλλά και της κοινωνίας εκτός. Η πρόληψη είναι ο προασπιστής της δημόσιας υγείας. Σε αυτήν οφείλουμε να δώσουμε βάση για να αποφεύγουμε φαινόμενα Κρανιδίου. Θα πιέζουμε μέχρι να πραγματοποιηθεί”.

Δείτε την επιστολή προς τον υφυπουργό:

ΣΣ. Ανησυχία από τον Ιατρικό σύλλογο Κορινθίας για τη δομή μεταναστών στην Κόρινθο. Οι Κορίνθιοι πολιτικοί …ακούνε; Γέμισε το πρώην στρατόπεδο της Κορίνθου με μετανάστες και κάνουν …πως δεν βλέπουν!

Αν συμβεί κάτι με τους μετανάστες, που με την ανοχή των Κορίνθιων πολιτικών, έχουν γεμίσει το πρώην στρατόπεδο της Κορίνθου …τότε απλά οι πολιτικοί μας θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν!

Κ.Ν