ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Έπεσε τόσο πολύ το επίπεδο και οι γυναίκες γελούσαν;

Διαβάστε αρχικά την ανάρτηση με νόημα του πρώην δημάρχου Βέλου- Βόχας Α. Παπακυριάκου:

Και τώρα ρωτάμε:

…Είμαστε σοβαροί;

Μίλησε ο δήμαρχος έτσι θέλοντας να θίξει μία γυναίκα;

…Έπεσε τόσο πολύ το επίπεδο;

Και οι γυναίκες που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα γελούσαν με αυτό; Τουλάχιστον κατάντια για να μην γράψουμε τίποτα άλλο!

…Τι άλλο θα ακούσουμε στο δήμο Βέλου- Βόχας!