ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Τι συνέβη με την νομική σύμβουλο του δήμου;

Ακούσαμε ότι με τη νομική σύμβουλο στο δήμο Βέλου- Βόχας τέθηκε κάποιο θέμα και ίσως να μην είναι πια στη θέση της! Αληθεύει αυτή η φήμη και αν ναι τι θέμα προέκυψε; Τι απαντούν από το δήμο; Είναι το θέμα συζήτησης στον εν λόγω δήμο και όχι μόνο…

Κ.Ν