ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Από τι ξέμεινε ο παιδικός σταθμός! -Ποια κλοπή έγινε…

Η ανάρτηση από την “ΑΝΕΛΙΞΗ” του δήμου Βέλου- Βόχας: