ΒΕΛΟ- ΒΟΧΑ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της κοινότητας Νεράντζας…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: “Κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κύρωση
του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Νεράντζας του Δήμου Βέλου
Βόχας.

Άλλη μία επίπονη και μακρά διαδικασία εξασφάλισης των δικαιωμάτων και των
περιουσιών των δημοτών του Δήμου Βέλου Βόχας ολοκληρώθηκε.

Θα ακολουθήσουν και άλλες κοινότητες του Δήμου μας”.