ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Με το που μπήκε στο δημαρχείο …κούνησε το δάκτυλο στους υπαλλήλους!!!

Η ανάρτηση του νέου δήμαρχου Βέλου- Βόχας Θ. Μανάβη σχεδόν με το που μπήκε στο δημαρχείο:

Υπάρχουν “κοπανατζήδες” υπάλληλοι στο δήμο Βέλου -Βόχας; Θα τηρηθεί αυστηρά το ωράριο εργασίας αναφέρει ο Μανάβης!

Σίγουρα αν υπάρχει τέτοιο θέμα ο δήμαρχος θα πρέπει να βάλει μία τάξη!

Αλλά όχι με το που μπήκε στο δημαρχείο να το βγάλει και σε ανακοίνωση!

Θα μπορούσε να τα πει προφορικά ή γραπτά ο Μανάβης στους προϊσταμένους του δήμου και αν υπήρχε θέμα μετά από λίγες μέρες να έβγαζε και καυστική ανακοίνωση!

Βιαστική ενέργεια του δημάρχου προς τους υπαλλήλους του να βγάλει τέτοιου είδους προειδοποιητική ανακοίνωση!

Δήμαρχοι και υπάλληλοι σε ένα δήμο επιβάλλεται να έχουν καλή συνεργασία! Όσοι δήμαρχοι δεν τα κατάφεραν λειτούργησε αρνητικά για τους ίδιους! Ας το έχει υπόψη του ο Μανάβης από τώρα που είναι νωρίς!