ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε και την ανάρτηση: “ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Έπεσε τόσο πολύ το επίπεδο και οι γυναίκες γελούσαν;”

(ΤΑΡΖΑΝ)